สิงห์บุรี-ผู้รับฯมอบโฉนดที่ดิน

สิงห์บุรี-ผู้รับฯมอบโฉนดที่ดิน

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

           วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานรับมอบโฉนดที่ดิน จาก นายชุมพล พงษ์นุ่มกุล อดีตข้าราชการบำนาญ บริจาคที่ดินให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวนที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๖.๕ ตารางวา ราคาประเมิน ๗,๕๐๕,๑๗๕ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิงห์บุรีใน โอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!