สิงห์บุรี-เปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ บริเวณถนนกรมทางหลวง

 สิงห์บุรี-เปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ บริเวณถนนกรมทางหลวง

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

        วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ บริเวณถนนกรมทางหลวง หมายเลข 369 หน้าร้านกุนเชียงศุภลักษณ์ ตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ร่วมด้วยนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตบนทางม้าลาย ซึ่งมีสาเหตุจากการขับรถเร็ว และไม่หยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ให้ความสำคัญในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน จึงมีนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย” เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงข้อกฎหมาย ชะลอรถ และหยุดรถเสมอเมื่อเห็นคนข้ามทางม้าลาย ส่วนคนข้ามถนนเอง ควรข้ามถนนที่ทางม้าลายหรือสะพานลอย เพื่อความปลอดภัยของตนเองด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!