นครสวรรค์-ประชุมร่วม สปสช.

นครสวรรค์-ประชุมร่วม สปสช.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายก อบจ.ประชุม Zoom 5 จังหวัด ร่วมกับ สปสช. หารือการถ่ายโอน รพ.สต. 99 แห่ง

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข เลขานุการ อบจ. รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข และนางนิศากร ชูเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ ในรูปแบบ Onsite และระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพาสาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดยมี นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธ์ ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริการส่วนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์) โรงพยาบาลแม่ข่าย/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินนทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 276 แห่ง ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางร่วมกันสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอในเรื่องความเป็นมา การเตรียมการ การจัดทำข้อตกลงร่วม โดย นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธ์ ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และนำเสนอเรื่องแนวทาง เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ โดย นพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 3

ต่อจากนั้นเป็นการร่วมปรึกษาหารือแนวทางในเรื่องข้อเสนอ การจัดทำข้อตกลง 4 หัวข้อ ได้แก่
1. การโอนเงิน
2. ข้อตกลงร่วมกันฯ ประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับ 2.1. ค่าบริการ (OP/PP)
2.2. ค่าเสื่อม
3. แนวทางการตกลงค่าบริการ (OP/PP)
4. ค่าเสื่อม

              พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทาง อบจ.นครสวรรค์ของเรา มีความคาดหวังให้การกระจายอำนาจ การถ่ายโอนและเจตนารมณ์ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะจัดการในด้านต่าง ๆ ในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเราต้องไปให้รอด ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะควบคุม ผมเชื่อว่าเจตนารมณ์ของการตั้งคณะกรรมการคือ การแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นประโยชน์ และเมื่อตั้งตัวได้ ไม่เกิดความเสียหาย เราจะพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้น เป็นทิศทางในอนาคตที่จะต้องพูดคุยกัน ผมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการดูแลในเรื่องสุขภาวะ ซึ่งต้องอาศัยกัน ร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!