นครสวรรค์-รองแชมป์ 5G E-sport

นครสวรรค์-รองแชมป์ 5G E-sport

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ รายการ ROV TRUE 5G E-sport YOUNG MASTER รุ่น 1 ได้เงินรางวัล 3,000 บาท

            ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เปิดเผยว่า มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ROV TRUE 5G E-sport YOUNG MASTER รุ่น 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท สำหรับรายการ ROV TRUE 5G E-sport YOUNG MASTER รุ่น 1 จัดการแข่งขัน ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส นครสวรรค์ มีครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมคือ ครูธนพงษ์ หมีทอง ครูพัชรศักดิ์ พรหมมาศ ทางโรงเรียนนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ที่คว้ามาได้ 2 รางวัล สำหรับ ผู้เข้าแข่งขันที่ภด้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ประกอบด้วย
1.นายฐาปนพงศ์ สุดหอม ม.5/1
2.นายพงศ์วรินท์ เลาธนไพบูลย์ ม.4/10
3.นายกิติพงศ์ กิตติเฉลา ม.4/11
4.นายอภิชา ศุภะรัชฏเดช ม.4/11
5.นายชนาธิป จันทร ม.4/11

ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ประกอบด้วย
1.นายธนดล พันชนา ม.5/11
2.นายปุณยวัจน์ อินทร์สุก ม.5/11
3.นายภาณุวิชญ์ ฟักนาค ม.5/5
4.นายปวรวัฒน์ สนิทดำรง ม.5/5
5.นายปิยวัฒน์ หอมรส ม.5/3

” นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เกิดจากความสามารถของลูกม่วงขาว โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ และขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ช่วยกันทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ” ดร.จงกล กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!