ลำปาง – ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลสำรอง

ลำปาง – ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลสำรอง

ภาพ/ข่าว:พรปวีณ์ 

           ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลสำรอง ตาม แผนการเรียก เข้ารับราชการปี 65 ทบเพื่อฝึกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ร.17 พัน 2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

           วันนี้(20 กย. 65 ) ณ กองพลทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปาง พลโทวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชมการฝึก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ของกองพลทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งเป็นหน่วยของกองพลทางยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 17 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ผู้เข้ารับการฝึกและกำลังพลสำรอง

         ผบ.นรด. ได้ให้โอวาทว่า ทุกประเทศในโลกนี้จำเป็นต้องจัดกำลังทหารไว้เพื่อ ปกป้องรักษาเอกราช และความมั่นคงของชาติกำลังพลสำรองจึงถือว่าเป็นกำลังที่มีความสำคัญที่ทุกประเทศต้องมีไว้ เช่นกันทั้งในยามสงครามและในยามปกติ ที่ประเทศมีภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาจากภัยพิบัติ การฝึกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลสำรอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ในครั้งนี้ เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลสำรอง ได้เข้ารับการฝึกเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย ช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหารร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สำหรับกำลังพลสำรองทั้งนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหารประทวนกองหนุน และพลทหารกองหนุน ที่เข้ารับการฝึกในวันนี้ ถือว่าท่านได้แสดงให้เห็นขีดความสามารถและความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนในฐานะกำลังพลสำรองเมื่อยามที่ประเทศชาติต้องการ

            การฝึกในวันนี้แสดงออกถึงความเข้มแข็งและความตั้งใจในการฝึก เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะไปช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้ามารับการฝึกและได้มาใช้ชีวิตแบบทหาร ร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักก็ตาม ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อน ที่พร้อมจะเสียสละ เพื่อประเทศชาติร่วมกัน เมื่อชาติต้องการ ขอให้นำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการฝึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากหน่วยฝึก ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติสืบไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!