กาญจนบุรี-กำนันแหนบทองคำร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุมเพื่อจัดการช้างเชิงบูรณาการของภาคตะวันตก

กาญจนบุรี-กำนันแหนบทองคำร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุมเพื่อจัดการช้างเชิงบูรณาการของภาคตะวันตก

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          กำนันแหนบทองคำร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุมเพื่อจัดการช้างเชิงบูรณาการของภาคตะวันตก

            วันที่ 20 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคตะวันตก) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คณะในเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชน พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการช้างเชิงบูรณาการภาคตะวันตก ขับเคลื่อนประชาชน ประสานรัฐ เพื่อจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 และได้นำเสนอแผนงานการประเมินสถานการณ์เติมเต็มข้อมูลโดยภาครัฐ แผนที่แบบมีส่วนร่วม (Participatory mapping) การวิเคราะห์กิจกรรมในแผน โดยเน้นเรื่องกฎหมายคุ้มครอง และระเบียบการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกเข้าไปในเขตพื้นที่อยู่อาศัยและเขตพื้นที่ทำการเกษตรและสร้างความเสียหายรุนแรงทั้งชีวิต และทรัพย์สินให้เป็นรูปธรรม การสร้างแนวป้องกันช้างป่าอย่างถาวร การสร้างแบริเออร์ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมบูรณาการและทำงานให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

         ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และเครือข่ายเสียงคนเสียงช้างร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมเชื่อมโยงแผนงาน การแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคประชาชนกับแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ที่มีความเป็นรูปธรรมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ. ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!