อุตรดิตถ์-รวมพลคนคุณธรรมยกย่องคนดีศรีอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์-รวมพลคนคุณธรรมยกย่องคนดีศรีอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าวอินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

รวมพลคนคุณธรรมยกย่องคนดีศรีอุตรดิตถ์

            เมื่อเวลา 13.30 น. วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และคนดี”บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” รวมทั้งสื่อมวลชนคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบความดี เป็นการเสริมสร้างพลังในการทำความดี และขยายการทำความดีเพิ่มขึ้น โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ .นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

            มีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานและเป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศิลปินร่วมสมัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรมด้านต่าง ๆอาทิเช่น พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยนางจินดา มาแก้ว รอง นายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางปัญญา สอนหว่าง ส.อบจ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พิชัย รวมทั้ง สื่อมวลชนคุณธรรมที่ได้นำคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมและขยายผลต้นแบบในการทำความดีให้มีความหลากหลายและเพิ่มจำนวนขึ้น
หลังจากนั้นนายผล ดำธรรม ผวจ.ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้คัดเลือก”บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” รวมทั้งสื่อมวลชนคุณธรรมจนเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!