สุพรรณบุรี-ปิดการอบรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน

สุพรรณบุรี-ปิดการอบรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี สุพรรณบุรี

ปิดการอบรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน

              พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับขั้นพื้นฐานหลักสูตร “Basic National Road Commissaire Course”การอบรมกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี Mr. Kevin Paul Watson (เควิน พอล วัตสัน) วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ชาวไอร์แลนด์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าการอบรม เพื่อที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินตามวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา บุคลากรทางด้านกีฬาจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2565 และสิ้นสุดการอบรมในวันนี้ รวมระยะเวลา 5 วัน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งระหว่างการอบรมผู้ตัดสินที่เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ และเข้าใจถึงประโยชน์ ทักษะประสบการณ์ โดยทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ได้ส่ง Mr. Kevin Paul Watson (เควิน พอล วัตสัน) วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ชาวไอร์แลนด์ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินตาม วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาจักรยาน ที่จะพัฒนากีฬาจักรยานของประเทศในทุกมิติ เพื่อให้มีความทัดเทียมกับชาติอื่นๆโดยหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ไปใช้ได้จริงในการตัดสิน รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่การอบรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!