นครสวรรค์-มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

 นครสวรรค์-มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ของชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง-ชมรมคลังปัญญาผู้สูงวัยนครสวรรค์

            เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ร้านอาหารบ้านสกุลดาว หน้าการเคหะแห่งชาตินครสวรรค์ มีการจัดงานมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและผู้ยากไร้นครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 1 โดยมี นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครสวรรค์และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงานเดินวิ่ง และผู้ที่เป็นสปอนเซอร์จำนวนหลายราย

             สำหรับผู้ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ ดร. นิภา สุพิชญางกูร นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ นายประชา ฉายเพชร ดร. สุรพงษ์ พูลอิ่ม นายอนันต์ เกตุสุภะ ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายประเทือง เหมือนเตย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายทีธร คนซื่อ นางวรรณ คนซื่อ นายหิรัญ สถาพรพิบูลย์ นางละอองดาว แสนหลวง นางรัตนา ดีเลิศ นายธนเดช ทองศรี นางสาวกัญญารัตน์ จันทรมณี นายไกรสิน ศิลปาจารย์ นางสาวกนกนุช หมีทองและนายสมชาย สมรภูมิ สำหรับการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้ยากไร้ครั้งที่ 1 ณ อุทยานสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มียอดผู้สมัครทั้งสิ้นรวม 775 คนได้เงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 390,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าว เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะนำไปทำกิจกรรมเพื่อผู้ยากไร้ต่อไป ทั้งนี้ประธานชมรมฯขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคน ข้าราชการบำนาญ สมาชิกชมรมทั้ง 2 ชมรมและผู้ให้การสนับสนุนและสปอนเซอร์ทุกรายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใด ที่บกพร่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!