สุโขทัย-รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โครงการชลประทานสุโขทัย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่4 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(15ก.ย.65) ที่สถานีวัดน้ำ Y14A(บ้านแม่สำเหนือ) อ.ศรีสัชนาลัย มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 492.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ในส่วนประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ปัจจุบันมีระดับน้ำที่ +61.73 ม.รทก. มีปริมาณน้ำเก็บกัก 12.83ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84% โดย ได้ระบายน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำคลองหกบาท ในอัตรา 135.29 ลบ.ม./วินาที (เข้าคลองยมน่าน อัตรา 57.78 ลบ.ม./วินาที เข้าแม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 77.51 ลบ.ม./วินาที) และระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก วัดปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.3A ได้ 468.10ลบ.ม./วินาที อีกทั้งได้ผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองกางปลาฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ด้าน ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย พร้อมเปิดบานระบายน้ำสูงสุด จำนวน 7 บาน ทั้งนี้ยังควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.4 (หน้าจวนผู้ว่าฯ) ไม่ให้เกิน 380ลบ.ม./วินาที ซึ่งปัจจุบัน อัตราการไหลอยู่ที่ 346.80 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งพร่องน้ำในแก้มลิงทะเลหลวงผ่าน ประตูระบายน้ำDR และผันน้ำดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและทุ่งยางซ้าย เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสุโขทัย

            ทั้งนี้ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ทำงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำไว้คอยช่วยเหลือประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง บริเวณจุดเกิดเหตุและจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!