นครสวรรค์-นำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นโชว์ ชุด “Flapper fashion in the 1930’s”

นครสวรรค์-นำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นโชว์ ชุด “Flapper fashion in the 1930’s”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นโชว์ ชุด “Flapper fashion in the 1930’s”

             นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษาสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ในชื่อ ผลงาน “Flapper fashion in the 1930’s” ซึ่งเป็นแฟชั่นแนวเพลง ที่ก้าวผ่านจาก modern สู่ Post modern ด้วยการผสมผสานสีในปี 2022 ผลงานดังกล่าวเกิดจากการเรียนและการฝึกประสบการณ์ตรงของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งจากผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็น ถึงความสามารถของผู้เรียนในสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!