ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ อ.โพธิ์ชัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

                   จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ อ.โพธิ์ชัย

            วันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “ วันประมงแห่งชาติ “ ประจำปี 2565 ที่บึงศรีจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดในนามของข้าราชการกรมประมง ,เทศบาลตำบลชัยวารีและพี่น้องชาวตำบลขามเปี้ย และพี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กรมประมงมีนโยบายให้หน่วยงานของกรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติลงในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลชัยวารี ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน “ ประมงแห่งชาติ” ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ แหล่งน้ำบึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน จากสัตว์น้ำ และที่สำคัญก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชน โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
สำหรับสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ปล่อยปลากินพืช รวมทั้งสิ้น 300,000 ตัว ปลาสวาย และปลาสร้อยขาว ซึ่งจะปล่อยลงบริเวณบึงศรีจำรูญและมอบให้ผู้นำชุมชน นำไปปล่อยลงที่หนองน้ำสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย อีกต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!