ปลัด อบต.กำแพง นำทีมจิตอาสาและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน

ปลัด อบต.กำแพง นำทีมจิตอาสาและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

                ปลัด อบต.กำแพง นำทีมจิตอาสาและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน

            นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายนายคมสัน หวันเก เลขานุการนายก อบต.กำแพง พร้อมว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง นำทีมสมาชิกสภา อบต.กำแพง จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ณ สระน้ำสาธารณะ ซอยห้วยบ่วง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองแนวทางพระราชดริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งยังเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!