กาญจนบุรี-สธ.จังหวัดกาญจน์จัดรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

กาญจนบุรี-สธ.จังหวัดกาญจน์จัดรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              วันที่ 12 กันยายนน 2565 นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ บริเวณสนามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขาเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และบริเวณลานตลาดไทยตลาดธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมี นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายรัตน์พล เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

              โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่มาตรการดำเนินงานมุ่งเน้น การกำจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นมาตรการหลัก และเสริมด้วยมาตรการอื่น ๆ เช่น การสอบสวนและควบคุมโรคทันทีเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในการควบคุมโรคเชิงรุก ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเขตเมือง ชนบท บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ภายใต้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชุมชน ไม่ให้คนถูกยุงกัด ดำเนินมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!