กำแพงเพชร-คว้า แชมป์ Spelling bee งานมหกรรมวิชาการ ระดับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

กำแพงเพชร-คว้า แชมป์ Spelling bee งานมหกรรมวิชาการ ระดับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คว้า แชมป์ Spelling bee งานมหกรรมวิชาการ ระดับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

           ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนและจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ” มหกรรมวิชาการภาคเหนือ ” ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงไอริส อมณธีฬา โรแวน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ชั้น ป.1-3 ซึ่งเด็กหญิงไอริส เป็นนักเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน คณะครู-อาจารย์ที่ได้ช่วยกันฝึกอบรม และฝึกซ้อม สั่งสอนนักเรียน รวมถึงครูที่ปรึกษาประจำชั้นนักเรียนและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชาวจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!