อุทัยธานี-เปิดงานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย

อุทัยธานี-เปิดงานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

            ( สีสันข่าว ) มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย พร้อมรับชมแฟชั่นโชว์จากนางแบบ นายแบบ ด้วยชุดแฟชั่นจากอัตลักษณ์ผ้าทอกระเหรี่ยงที่ออกแบบอย่างสวยงามไม่แพ้ผ้าใดในโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยของจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี และที่เป็นสีสัน ทั้งประธาน ผู้ร่วมงาน พิธีกร ต่างแต่งตัวมาในธีมผ้าทอกระเหรี่ยง จนไม่รู้ว่าใครเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่ปะปนกันมา

               ที่จังหวัดอุทัยธานี ค่ำวานนี้ ( 10 ก.ย. ) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรมถนนตรอกโรงยา เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” พร้อมและรับการชมการแสดง การเดินรแฟชั่นโชว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมงานร่มงานกันอย่างคับคั่ง ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ และตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผ้าทอ ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัวและชุมชน และเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ในการพัฒนาผ้าทอมือโดยได้ดำเนินการฝึกอบรม รูปแบบการทอให้มีหลายขนาดมากขึ้น การย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ มีการพัฒนาฟื้นฟูการมัดย้อม การปักลวดลายแบบดั่งเดิมของชนเผ่า ออกแบบการตัดเย็บและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคำคืนที่ผ่านมา ( 10 ก.ย. ) ที่ผ่านมา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงผลงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย”ขึ้น

               ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง โดยเฉพาะแฟชั่นโชว์การเดินแบบจากนางแบบ และนายแบบเที่แต่งกายผ้าทออัตลักษณ์ผ้าทอกระเหรี่ยง ที่ผ่านการออกแบบเสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างทันสมัย ไม่แพ้ผ้าใดๆในโลกนี้ได้อย่าลงตัวสวยงาม ตลอดจนการโชว์การทำขนมพื้นถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง พร้อมจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี ลำปาง ลำพูน ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิษณุโลก ที่นำผ้าทอมือตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่โชว์ให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และมีประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยภายในงานทุกคนที่มาร่วมงาน ทั้งนางสาวมัญญยา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน พิธีกร ส่วนราชการต่างๆ ประชาชนที่มาร่วมงานพร้อมใจกันแต่งตัวในธีมการแต่งตัวด้วยผ้าทออัตลักษณ์ผ้าทอกระเหรี่ยงร่วมสมัย ซึ่งเดินปะปนกับชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงจนแทบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!