ปาจีนบุรี – แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจและรักษาฟรีชาวบ้านถวายเป้นพระราชกุศล

ปาจีนบุรี – แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจและรักษาฟรีชาวบ้านถวายเป้นพระราชกุศล

มานิตย์ สนับบุญ-ข่าว/ฉลองรัตน์ ทองฌบราณ-ภาพ/

              สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล/โรงเรียนเซนต์คาเบรียล/สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้างได้จัดโครงการแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ประชาชนที่มีรายได้น้อย เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจและรักษาพยาบาลทางการแพทย์และบริการด้านทันตกรรมฟรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

               วันที่ 10 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่โรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และคณะ พร้อมร่วมกิจกรรมโครงการแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียน โดยสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลและโรงเรียนเซนต์คาเบรียลร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง ในการออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างและตำบลใกล้เคียง โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้นกว่า 1,151 คน จำแนกบริการ ดังนี้ ตรวจโรคทั่วไป 580 ครั้ง ตรวจตา 601 ครั้ง ทันตกรรม 233 ครั้ง กายภาพ 50 ครั้ง รวม 1,464 ครั้ง (มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1 บริการ) และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ผ้าห่ม น้ำปลา ยารักษาโรค) ให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ประชาชนที่มีรายได้น้อย เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจและรักษาพยาบาลทางการแพทย์และบริการด้านทันตกรรมฟรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!