นครสวรรค์-จัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ยากไร้ “นครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน”ครั้งที่ 1

นครสวรรค์-จัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ยากไร้ “นครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน”ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             ชมรมวุฒิอาสา ร่วมชมรมคลังปัญญา จัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ยากไร้ “นครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน”ครั้งที่ 1 สำเร็จเกินคาด

             เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2565 มีการจัดกิจกรรม”เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและช่วยเหลือผู้ยากไร้ นครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน ” โดยมีนายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองนครสวรรค์และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดงาน และมี ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล เป็นผู้ดำเนินงานพร้อมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุนครสวรรค์ และชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองนครสวรรค์ ได้มีมติร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมโครงการ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและช่วยเหลือผู้ยากไร้ “นครสวรรค์เราไม่ ทิ้งกัน ” ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ อุทยานสวรรค์ โดยมี นายศิริรัฐ ชุมอุปการ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เ ป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม เช่น ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายประเทือง เหมือนเตย ประธานสภาวัฒนธรรมเขาทอง

             พิธีการเริ่มจากนายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อประธานร่วมในพิธี จากนั้นมีการอบอุ่นร่างกาย ก่อนปล่อยตัวผู้เดิน-วิ่ง เวลา 06.30 น. ต่อจากนั้นเวลา 07.30 น.เป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ให้การสนับสนุน โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ประธานในพิธีเปิดเป็นผู้มอบ สำหรับการจัดเดินวิ่งในครั้งนี้มีผู้สมัคร ประเภท VIP และทั่วไป รวมประมาณ 700 คนได้เงินเข้าชมรมประมาณ 370,000 บาท นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานฝากขอบพระคุณท่านประธานร่วม นักเดิน-วิ่งทุกคน ทั้งประเภท VIP และประเภททั่วไป ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนัยสนุน ประกอบด้วย เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีมStaff ซึ่งนำทีมโดย นายภราดร บุญญวิโรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สื่อมวลชนทุกประเภท สปอนเซอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์คณะกรรมการการจัดงานขอกราบประทานอภัยมา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!