ลำพูน – สมาชิกวุฒิสภาประชุมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนอำเภอลี้

ลำพูน – สมาชิกวุฒิสภาประชุมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนอำเภอลี้

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ประธานเปิดการประชุมสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมด้วยคณะทำงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลี้ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม

               ทั้งนี้นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวว่า ในโอกาสที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับทราบและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่อำเภอลี้ ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอำเภอลี้ ที่ได้รับผลกระทบ คือปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอลี้ ยังมีหลายตำบล หลายหมู่บ้าน ที่ราษฎรประสบปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ราษฎร ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุนรวมถึงขาดพลังต่อรองด้านราคาผลผลิต ทางการเกษตร โดยพื้นที่ตำบลที่ประสบปัญหามากที่สุดคือตำบลน้ำก้อ ตำบลแม่ลาน และตำบลป่าไผ่ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการบูรณาการ ขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!