นครสวรรค์-ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นครสวรรค์-ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           วิทยาลัยอาชีวะ ทำโครงการ FIX IT CENTER ออกบริการที่ รร.วัดปากน้ำโพใต้ บูรณาการวิชาชีพเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้

             วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะดำเนินงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ปีงบประมาณ 2565 โดยบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงพระสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT – จิตอาสา) โดยมีกิจกรรมพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ซ่อมเสื้อผ้า (ปะผ้า เปลี่ยนซิป ใส่กระดุม ใส่ยางยืด) การบริการวิชาชีพด้านอาหาร และงานประดิษฐ์ พัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ซึ่งแต่ละวันมีบริการดังนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สอนการทำราดหน้าหมูหมัก (กุ๊กโต) สอนวิธีบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปะผ้า เปลี่ยนซิป ใส่กระดุม ใส่ยางยืด

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สอนการทำข้าวคลุกกะปิ สอนวิธีบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปะผ้า เปลี่ยนซิป ใส่กระดุม ใส่ยางยืด
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 สอนการทำขนมปุยฝ้าย การทำพวงมาลัยชำร่วย การทำยาดมสมุนไพร การบริการอาหาร เครื่องดื่ม สอนวิธีบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปะผ้า เปลี่ยนซิป ใส่กระดุม ใส่ยางยืด

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สอนการทำแคบหมู สอนวิธีบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปะผ้า เปลี่ยนซิป ใส่กระดุม ใส่ยางยืด

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันนี้คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนวิชาวดี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่ก่อตั้งเพื่อให้เด็กยากจนในชุมชนได้เข้าถึงการศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จะนำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการซ่อมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

ในโอกาสนี้นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิชาวดี โดยคุณครูบุปผาชาติ หมุนสา ครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดี เป็นผู้รับมอบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!