อุทัยธานี-ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

อุทัยธานี-ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด 

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทำสัญลักษณ์ให้มีความชัดเจน สร้างกระแสการรับรู้ สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และกำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือน เป็นเป้าหมายในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล

ที่จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับอำเภอทัพทัน และภาคีเครือข่าย รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณถนนทางข้าม จัดทำสัญลักษณ์ให้มีความชัดเจน สร้างกระแสการรับรู้ สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในวันนี้ ( 21 ส.ค. ) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณสามแยกตลาดสดทัพทัน เขตเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายอลงกรต วรกรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายโกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภอทัพทัน เปิดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมี หน่วยพระราชทานจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจในอำเภอทัพทัน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทัพทัน คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
ด้วยตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดสัปดาห์รณรงค์ โดยกำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลาย ตลอดจรสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

              กิจกรรมในวันนี้จัดให้มีปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย ทาสีตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม “ทางม้าลาย” ทาสีจราจรบริเวณขอบทาง โดยรอบ พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนน และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ได้ชะลอความเร็ว และระมัดระวังมากขึ้นก่อนถึงทางข้าม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อไป

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!