อุตรดิตถ์ – พ่อเมืองลับแลตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษาและงานประเพณีค้างบูยาหรือประเพณีตานสลากชะลอม

อุตรดิตถ์ – พ่อเมืองลับแลตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษาและงานประเพณีค้างบูยาหรือประเพณีตานสลากชะลอม

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

           พ่อเมืองลับแลตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษาและงานประเพณีค้างบูยาหรือประเพณีตานสลากชะลอม(ก๋วยสลาก)

           วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลเป็นประธานงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษาและงานประเพณีค้างบูยาหรือประเพณีตานสลากชะลอม(ก๋วยสลาก)เป็นประเพณีโบราณของชาวไทยยวน(ล้านนา)เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับเป็นประเพณีโบราณที่ชาวอำเภอลับแลถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน ในการนี้มีนางจินดารัตน์ เสริฐลือชานายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอลับแล กำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมากที่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!