นครสวรรค์-แชมป์คณิตศาสตร์ถ้วยพระราชทาน

นครสวรรค์-แชมป์คณิตศาสตร์ถ้วยพระราชทาน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบหมายให้นายทัศนัย ชำนาญเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
1. เด็กชายภูธณัฐ กรพิทักษ์ ม.3/1
2. เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ ม.3/1
3. เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล ม.2/1

ชื่อโครงงาน : การศึกษาหาพื้นที่และความสัมพันธ์ของความยาวเส้นรอบรูปกับผลรวมของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม โดยกำหนดความยาวด้านทั้งสี่ให้ ครูที่ปรึกษาคือ นายสมัย จันทร์เหลือง และนายพงษ์วสุ เนียมสำเภา ” นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนนครสวรรค์ ที่นักเรียนได้รับถ้วยพระราชทานในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ที่ขยันฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ และผู้ปกครองที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ” ดร.จงกล เดชปั้น กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!