นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานเทศบาล นครนครสวรรค์ การจัดองค์กรภาครัฐ ยุคดิจิทัล

นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานเทศบาล นครนครสวรรค์ การจัดองค์กรภาครัฐ ยุคดิจิทัล

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานเทศบาล นครนครสวรรค์ การจัดองค์กรภาครัฐ ยุคดิจิทัล

             ดร.วันมาฆะ​ เกษรดอกไม้​ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์​ เปิดเปยว่า ตนเองพร้อมด้วย อาจารย์​วิรัตน์​ ศิริกุล​ อาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์​ ม.ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐศาสตร์​ เอกรัฐประศาสนศาสตร์​ ปี 2 ห้อง​ 2​ จำนวน 35 คน ไปศึกษาดูงาน​ การจัดองค์กรในการบริหารงานภาครัฐในยุคดิจิทัล​ภายใต้แผนยุทธศาสตร์​ชาติ 20,ปี ที่​สำนักงาน​เทศบาล​นครนครสวรรค์​ ตั้งแต่เวลา 09.00นถึง 11.30น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับ​การต้อนรับจากนายกเทศมนตรี​ จิตตเกษม​ณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เป็นอย่างดียิ่งโดยมอบหมายให้ หน.สำนักปลัด​เทศบาลฯและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุป ให้นักศึกษา​ฟัง​เกี่ยวกับการจัดองค์กรต่างๆ ​เพื่อ​รองรับความเจริญในการให้บริการ​แก่ประชาชน​ทุกรูปแบบ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี รวมทั้งการใช้​ไอทีต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องรองรับในการให้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกสะบายแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับทางเทศบาลอย่างครบถ้วน​ รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม​สาธารณะ ​การท่องเที่ยว​ การกีฬาและไอทีต่างๆในการให้บริการ การป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการบรรยาย สรุปในครั้งนี้อย่างครบถ้วน​รอบด้าน

            ต่อมาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการร จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย โดยเฉพาะขบวนการและวิธีการต่าง ๆ จนนำไปสู่การได้รับสุดยอดของรางวัลแห่งปี รางวัล ITA จากสถายันพระปกเกล้า รางวัลการประเมินคุณธรรม​และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับผลการประเมินได้คะแนน 96.36 ระดับผลการประเมิน​ AA อันดับที่ 1 ของประเทศจาก​ 30 เทศบาลนครทั่วประเทศต่อจากนั้ นอาจารย์วิรัตน์ ศิริกุล​ ได้เป็นตัวแทนกล่าว​ขอบคุณ​ท่านนายก​เทศมนตรีฯ หน.สำนักปลัดและบุคลากรที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นับว่าเป็นความรู้ที่นักศึกษาได้รับโดยตรงตามประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!