รมต.เฉลิมชัยเปิดคลินิกเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร

รมต.เฉลิมชัยเปิดคลินิกเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

       วันที่ 19 ส.ค.65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เกษตรกร และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจกพันธุ์ปลา การแจกพันธ์กล้าไม้ กล้วยน้ำหว้า กระท่อม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของตลาดเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน มีการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่เกษตรกรถึงในพื้นที่ จึงขอให้เกษตรกรเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!