รองผู้ว่าฯกระบี่ ลงพื้นที่ปกาสัย วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

รองผู้ว่าฯกระบี่ ลงพื้นที่ปกาสัย วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพ/ข่าว สุพมาศ พรหมมาส 

 รองผู้ว่าฯกระบี่ ลงพื้นที่ปกาสัย วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

              วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เกิดเหตุและเป็นประธานการประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4 (ตลาดเก่า-คลองท่อม) จุดกลับรถ บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ คณะทำงานฯ จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ แขวงทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขากระบี่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดกระบี่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหน่วยงานในระดับพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ได้แก่ ฝ่ายปกครองอำเภอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ

            อ สาธารณสุขอำเภอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง โรงพยาบาลเหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดอุบัติเหตุทางถนน รถยนต์กระบะ ยี่ห้อดีแม็ค เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ และเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมาสด้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน โดยในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยในส่วนของต้นเหตุ คือการขับรถเร็ว และสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย (อาการหลับใน) และคู่กรณี ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุและเสียชีวิต 3 ราย ยังเป็นกลุ่มเยาวชน ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย สอดคล้องกับที่ประชุมได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุ คือด้านพฤติกรรมของคนในพื้นที่ยังขาดวินัยด้านการจราจร เช่น การขับรถย้อนศร การกลับรถตัดหน้ากระชั้นชิด อันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันในระยะต่อไป ได้แก่ ให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจทางหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัด ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็ว และเข้มงวดกับรถบรรทุกสินค้า รถของผู้ประกอบการต่างๆ หรือรถโดยสารสาธารณะ และในขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยงานช่วยปลูกฝังวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย การจัดทำ พรบ.ประกันภัย เป็นต้น โดยในส่วนของแขวงทางหลวงกระบี่ หน่วยงานรับผิดชอบด้านถนน จะรับข้อคิดเห็นของพื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมและเพิ่มเติมกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนในเส้นทางดังกล่าว เช่น การตีเส้นชะลอความเร็ว สัญญานไฟเตือนกระพริบ เป็นต้น นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กำชับเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์วินัยด้านการจราจร ความปลอดภัยทางท้องถนน ต่อประชาชนในพื้นที่ ในการใช้รถใช้ถนน อย่างต่อเนื่องด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!