ตาก-เทศบาลตำบลแม่กุจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตาก-เทศบาลตำบลแม่กุจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพ/ข่าว:กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

เทศบาลตำบลแม่กุจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ” สายใยรักเกม ครั้งที่ 17 “

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยพฤกษ์ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ” สายใยรักเกม ครั้งที่ 17 ” ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่ตาว เทศบาลตำบลท่าสายลวด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดและเทศบาลตำบลแม่กุผู้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีการแข่งขันของนักเรียนชั้นอนุบาลมากมายรวมกว่า 18 รายการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ปกครองรวมกันกว่า 1,000 คน


            การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “สายใยรักเกม” ได้ดำเนินการจัดมาแล้วในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 โดยแต่ละครั้งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีของคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล และให้เกิดการรู้จักมีน้ำใจในการเล่นกีฬาดังกล่าว เกิดการพัฒนาทางด้านการออกกำลังกายอีกด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!