ร้อยเอ็ด-จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกร

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกร

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

        ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

            วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสุวรรณภูมิ คณะครู อาจารย์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกร จำนวน 250 ราย ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้เป็นทรัพย์สินของเกษตรกรและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วยมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ภายใต้ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ แก่เกษตรกร จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ โพนทราย หนองฮี พนมไพร อาจสามารถ ทุ่งเขาหลวง และเมืองสรวง จำนวน 250 ราย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเกษตรกร การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และการทำหมันสุนัข และแมว เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!