อยุธยา – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านตัว คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อยุธยา – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านตัว คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            กรมประมง…ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านตัว คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนฟื้นฟูทรัพยากรประมง เป็นแหล่งอาหาร และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ โครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา” โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการรกรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในปีนี้ กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานตามพระราชดำริด้านการประมงนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงดำเนินการจัด “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา” ขึ้น ที่ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1,320,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม (กุ้งสมเด็จ) จำนวน 1,020,000 ตัว และพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย จำนวน 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มซ้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาซะโอน ปลาโพง และปลากะโห้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำพื้นถิ่นในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยภายในงานได้นำเสนอพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการประมงไทย อาทิ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ เรื่อง “กุ้งสมเด็จ” กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีสัตว์น้ำในหัวข้อ “กุ้งสมเด็จ”ระดับประถมศึกษา รวมทั้งกิจกรรมแข่งขันการจับกุ้งก้ามกราม ประเภทบุคคลทั่วไป โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดสนองพระราชดำริ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีให้กรมประมง ฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยให้กลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ รวมไปถึงการฟื้นฟู และช่วยขยายพันธุ์กุ้งกัามกรามให้คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของ ประเทศไทย เป็นประจำทุกปี สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณนี้มีกุ้งก้ามกรามชุกชุม สามารถสร้างรายได้ให้กับประซาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จนซาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกกุ้งก้ามกรามเหล่านี้ว่า “กุ้งสมเด็จ”รองอธิบดี กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนมีทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำ สำหรับการบริโภคและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ อันจะเป็นการช่วยเหลือและพื้นฟูเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้อีกต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!