นครสวรรค์-จัดแสดงงานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ” ปัทมาฐานพระบูชา ” ภาคเหนือ

นครสวรรค์-จัดแสดงงานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ” ปัทมาฐานพระบูชา ” ภาคเหนือ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ว.อาชีวะ ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดแสดงงานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ” ปัทมาฐานพระบูชา ” ภาคเหนือ

             นายอาณัตชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดเผยว่า นางสาวทัศน์วรรณ รักใคร่ และ นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน ครูชำนาญการ ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ และ สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่ม 4 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี โดยจัดประเมินระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร

             โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในการนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป “ปัทมาฐานพระบูชา” แก่ท่านคณะกรรมการ และ ผู้คนทั่วไปได้รับชม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวรพีพรรณ มิ่งเมือง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2. นางสาวอัญชลีกร พุทธเษม นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. พิชชาภา เอี่ยมเจริญ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
อีกทั้งในการนี้ นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา , นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมงาน และ ให้กำลังใจนักศึกษาด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!