นครนายก – คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

นครนายก – คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

              คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก

             เมื่อเวลา 09. 00 น ของวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผุ้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชน โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์และการปฎิรูปประเทศปี 2565และแนวความคิดการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2566-2570 และแผนงานโครงการที่จะดำเดินการในปี 2566 ตามประเด่นดังนี้
1.ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคการเกษตรและการอุตสาหกรรม
2.ด้านการท่องเที่ยว
3.ด้านการเกษตร
4.ด้านการจัดการมิลพิษและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาที่ดินทำกิน
6.ด้านการงานดำเนินงานตามแผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
7.ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์
8.ด้านการพัฒนาพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ดูงานด้านการเกษตรและด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของนางสาวนฤมล บุญเคลิ้ม ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลต้นแบบ) และลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองคล้า ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติปี2565 ที่ดำเนินการได้สำเร็จ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!