นครสวรรค์-นว.คว้ารางวัลวิทย์เพียบ

นครสวรรค์-นว.คว้ารางวัลวิทย์เพียบ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ลูกม่วงขาว นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์กวาดรางวัลวิทยาศาสตร์ จากหลายสถาบัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565

ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนนครสวรรค์ โดยนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบหมายให้ นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะครูอาจารย์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 โดยส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้หลายรางวัล ดังนี้คือ

\

1. จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงชนิษฐา แดงเรือง รางวัลชมเชย เด็กชายนันทพัทธ์ สารีคำ การแข่งขันวาดภาพทางสิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายดานุ บุญมาก ครูผู้ควบคุม นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา นางสมัชญา พานรอด และนางสาวปวีณ์รัตชต์ คลอวุฒินันท์
การแข่งขันทักษะกระบวนการ ได้รับรางวัลที่ 3
การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง

2. จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
3. จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
4. จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

” จากผลการแข่งขันดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ที่นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำผลงาน สร้างชื่อเสียงมาในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกันฝึกซ้อม จนประสบความสำเร็จ ซึ่งทางโรงเรียนพยายามส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไปในทุกทาง ” ดร.จงกล เดชปั้น กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!