สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมประมูลภาพวาดความประทับใจ สิงห์บุรี 125 ปี

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมประมูลภาพวาดความประทับใจ สิงห์บุรี 125 ปี

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

จัดกิจกรรมประมูลภาพวาดความประทับใจ สิงห์บุรี 125 ปี

            วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมประมูลภาพวาดความประทับใจ สิงห์บุรี 125 ปี โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมูลภาพวาด ณ ศูนย์การค้า ท็อป พลาซ่า สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยภาพที่นำมาประมูลมาจากการจัดงานลานวัฒนธรรมท้องถิ่นสิงห์บุรี 125 ปี ในงานเทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 27 จำนวน 4 ภาพ เพื่อนำรายได้มอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อไป ซึ่งภายในงานมีผู้ร่วมประมูลภาพทั้ง 4 ภาพ รวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 43,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!