อุตรดิตถ์-“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

อุตรดิตถ์-“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันท์แฉ่ง ทีมข่าว อินทรีสยามออนไลน์

“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอลับแล บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางกิติยา กาญจนปัญญานนท์ นางพัชรี สุนพงศรี รองประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นางเอื้อมพร รัตนศิริกุลชัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาด อ.ลับแล พร้อมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานเนื่องใน”วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ในวันนี้อำเภอลับแล มี 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน อำเภอลับแลได้ให้ กำนัน ทุกตำบลและ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบถุงธารน้ำใจ และผ้าห่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน ๆ ละ 3 ครัวเรือน ต่อไป เนื่องด้วยอำเภอลับแลได้เสนอรายชื่อผู้ยากไร้ ที่มีความประสงค์สร้างหรือซ่อมแซมบ้าน เสนอให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณา และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 168,000 บาทเศษต่อมาเมื่อเวลา 10.00น.นายผล ผวจ.นางวันทนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล ของนางเนียร ตุ่นทอง พร้อมทำพิธีมอบบ้านดังกล่าว

             ต่อจากนั้น นายผล ผวจ.นางวันทนา นายกเหล่ากาชาด นายปรัชญา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ นายกกิ่งกาชาดลับแล กำนันบุญเลิศ ขวันมุข นางเรณู อินศิริ ปลัดอำเภอลับแล และคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 87/6 หมู่ที่ 5ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ของนางเพียร ทิพย์แก้ว หลังจากมอบบ้านเสร็จ ผวจ.นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอลับแล นายกกิ่งกาชาดลับแล และคณะได้ถ่ายรูปร่วมกันกับเจ้าของบ้าน สุดท้ายนายผล ดำธรรม ผวจ.นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาด นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดลับแล นางเรณู อินศิริ ปลัดอำเภอลับแล และคณะเดินทางไปยังบ้านของ นางพวน เกิดปลั่ง บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน ทำพิธีมอบบ้านเสร็จหลังจากมอบบ้านเสร็จ ผวจ.นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอลับแล นายกกิ่งกาชาดลับแล และคณะได้ถ่ายรูปร่วมกันกับเจ้าของบ้าน โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ครั้งนี้เพื่อทำประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป การสร้างบ้านครั้งนี้ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆคือ เหล่ากาซาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติงบประมาณจำนวน 50,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอลับแล สนับสนุนถุงยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล และ เทศบาลตำบลพระเสด็จสนับสนุนด้านแรงงานก่อสร้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลชัยจุมพล สนับสนุนด้านแรงาน เมื่อเวลา 12:00 น วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565ที่บริเวณ คลองด่านแม่คำมันหลังวัดด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5 ต. ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และที่บริเวณบึงมาย หมู่ที่ 5 ต. ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และนางจินดารัตน์ เสริฐลือชานายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ร่วมกับ นายเวช อ่อนวงศ์ นายก อบต.ด่านแม่คำมัน พร้อม ชาวบ้าน ต.ด่านแม่คำมัน และ อสม.ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 750,000 ตัว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!