ประจวบคีรีขันธ์ – “นายกหนุ่ย” ให้กำลังเด็กใจนักเรียนคว้าแชมป์การแข่งขันวิชาการที่ จ.สุพรรณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ – “นายกหนุ่ย” ให้กำลังเด็กใจนักเรียนคว้าแชมป์การแข่งขันวิชาการที่ จ.สุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 7 โรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมการแข่งขันวิชาการงานระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ที่ จ.สุพรรณบุรี โดยปีนี้เทศบาลเมืองหัวหินส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับชั้นปฐมวัย 8 กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 2 กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 19 กิจกรรม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 14 กิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาร่วมให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะผู้บริหารเทศบาลได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขัน และเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆคว้าแชมป์กลับมาครอง

           สำหรับการแข่งขันวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปีนี้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 65 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นจำนวน 54 โครงการ ได้แก่ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย คัดลายมือไทย ทักษะคอมพิวเตอร์ ประกวดตอบปัญหาคุณธรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ วาดภาพระบายสี ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้าง การประกวดรำวงมาตรฐาน แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย การแสดงละครภาษาอังกฤษ ต่อตัวต่อเสริมทักษะ เดินตัวหนอน ประกวดสื่อวัฒนธรรมทางการศึกษา ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ เป็นต้น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!