ชลบุรี-จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก เฉลิมพระเกียรติ

ชลบุรี-จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

           โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65 พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชายเลน/ป่าบก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65 ณ สวนลีลาวดี ริมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย กำลังพลของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.ฯ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!