สื่อมวลชน ร่วมกับเครือสหวิริยา จัดอบรมการเขียนข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณะ

สื่อมวลชน ร่วมกับเครือสหวิริยา จัดอบรมการเขียนข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณะ

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

                สื่อมวลชน ร่วมกับเครือสหวิริยา จัดอบรมการเขียนข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณะ

           วันที่ 19 ส.ค. 65 ชมรมสื่อมวลชนทับสะแก บางสะพาน และ บางสะพานน้อย ร่วมกับ เครือสหวิริยาฯ จัดอบรมการเขียนข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณะ โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาที่ยังยืนและสือสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสติลอินดัสตรี นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ประธานชมรมผู้สื่อข่าว ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารออดิทอเรียมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) โดยมีสื่อมวลชนและพนักงานในเครือสหวิริยาจำนวน 50 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

          สำหรับวิทยากรจากชมรมผู้สื่อข่าว นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สื่อข่าวพิเศษ สำนักข่าวไทย (อสมท.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายเรื่องการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ นายอรรถชัย นิธิสิลตานันท์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บรรยายภาคทฤษฎีหัวข้อ วิธีการถ่ายภาพเพื่อการนำเสนอผลงาน พ.ต.อ.พสิษฐ์ ก้อนสิน ผกก.สอบสวนสำนวนคดี ตร.ภ.ภาค 7 บรรยายเรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายลิขสิทธิ์ หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรม จำนวน 5 ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน ในโรงงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ ด้านอื่นๆ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำผลงานที่ได้จากการแบ่งกลุ่มมาวิเคราะห์ และ เสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อมวลชน กับ องค์กรภาคเอกชน เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น และสร้างเศรษฐกิจให้กับอำเภอบางสะพานเพิ่มขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!