ผวจ.อุบลฯ นำ ปชช. ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรม สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น

ผวจ.อุบลฯ นำ ปชช. ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรม สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

ผวจ.อุบลฯ นำ ปชช. ทำบุญตักบาตร ถนนวัฒนธรรม สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น

             วันที่ 17 ส.ค.65 ณ วัดขุมคำ บ้านขุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอกุดข้าวปุ้น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กร และประชาชนชาวอำเภอกุดข้าวปุ้น ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรม สวมใส่ผ้าพื้นถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเกิดการเกื้อหนุน ระหว่างวัด กับชุมชน และส่วนราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

              กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรม เป็นครั้งที่ 7 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และนมจืด โดยนิมนต์พระคุณเจ้า จากพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง และตำบลใกล้เคียงมารับบิณฑบาตร จากพี่น้องประชาชนชาว อำเภอกุดข้าวปุ้น ทุกภาคส่วน การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และนมจืดบรรจุลงถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ขาดแคลน ในพื้นที่ และนมจืดมอบแก่สตรีมีครรภ์ในพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง กิจกรรมการกราบไหว้ สักการะบูชาพระพุทธมหิทธาดล (พระเจ้าใหญ่ขุมคำ) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และกิจกรรมตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณวัดขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!