อยุธยา – มอบเก้าอี้สุขา และกล่องพลาสติกบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

อยุธยา – มอบเก้าอี้สุขา และกล่องพลาสติกบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน (เก้าอี้สุขา) ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริกรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน (เก้าอี้สุขา) ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ กิจกรรมรับมอบเก้าอี้สุขา และกล่องพลาสติกบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 อำเภอ มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 816,172 คนและมีคนพิการ จำนวน 22,784 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 22,784 คน ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 6,293 คน และกลุ่ม ผู้สูงอายุจำนวน 163,279 คน ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับด้านการขับถ่าย หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยในแต่ละอำเภอมีจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ยังได้รับความยากลำบาก ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการเคลื่อนไหว ด้านสุขอนามัย ด้านการขับถ่าย เป็นต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับ บริจาค เก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด และกล่องพลาสติกบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!