สิงห์บุรี-การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัยประจำปี 2565

สิงห์บุรี-การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัยประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

           วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสิงห์บุรี กรณีอุทกภัยประจำปี 2565 จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ร่วมด้วยนางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกฯ
เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 จะเริ่มต้นขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหนุมเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสิงห์บุรี กรณีอุทกภัยประจำปี 2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งรับทราบขั้นตอนปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ตามแผนเผชิญเหตุฯรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!