อุดรธานี – นักเรียน 150 คน โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เข้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

อุดรธานี – นักเรียน 150 คน โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เข้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ส.ค.65 ที่โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ว่า โครงการนี้ได้เน้นการอบรมเพื่อให้ความรู้ แก่นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 150 คน มี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกกิ่งกาชาดอำเภอกุดจับ และคณะครูโรงเรียน เข้าร่วม ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย การอบรมได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!