นครสวรรค์-นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวงานฉลอง 100 ปี

นครสวรรค์-นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวงานฉลอง 100 ปี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวงานฉลอง 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับถ้วยและเงินรางวัล 10,000 บาท

             นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้จัดการโรงเนียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี และมีการจัดกิจกรรมหลายประเภม รวมถึงการจัดประกวดแข่งขันการประกาศอ่านข่าวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ในงานฉลองวันสถาปนาครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวนฤสรณ์ จันทเดช นักเรียนชั้น ม.4 หัองสัพพัญญู โรงเรัยนอุทัยธรรมานุวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ประกาศข่าว ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สำหรับโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ตั้งอยู่ที่วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสมบุญ ทิพรังศรี เป็นผู้จัดการโรงเรียน นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            ” จากผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ประกาศข่าวฯ นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา และจังหวัดอุทัยธานีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และพร้อมที่จะส่งนักเรียนเข้าสู่สนามแข่งขันทางวิชาการในทุกระดับ ” นายสมบุญ ทิพรังศรี กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!