สุพรรณบุรี-วัดเถรพลายจัดโครงการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19ฟรี

สุพรรณบุรี-วัดเถรพลายจัดโครงการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19ฟรี

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

 วัดเถรพลายจัดโครงการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19ฟรี

                วัดเถรพลาย โครงการสวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี ศพผู้ยากไร้ ศพไม่มีญาติ มานานกว่า 10 ปี และที่สำคัญช่วงสถานการณ์ โควิด 19 แพร่ระบาด มายาวนานกว่า 2 ปี ทางวัดเถรพลาย ได้ดำเนินการสงเคราะห์ เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19 รายวันมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 160 ราย เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการเผาศพชาย ชาย อายุ 65 ปี ชาว ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ณ รพ.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ญาตินำศพมาประกอบพิธีฌาปนกิจที่ เมรุ วัดเถรพลาย ซึ่งทางวัดเถรพลาย ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายทศพร โพธสุธน กำนันตำบลวังน้ำซับ และ นายพรชัย โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วังน้ำซับ มาช่วยดูแลความเรียบร้อยการจัดพิธีการศพ ตลอดทั้ง น.ส.จริยา โพธสุธน นายกเทศบาลตำบลวังน้ำซับ มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดเถรพลาย โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี มาช่วยดำเนินการรับศพมายังฌาปนสถานวัดเถรพลาย ทางวัดเถรพลาย ขออนุโมทนากับ ผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาค โลงศพ น้ำมันเผาศพ ตลอดจนสิ่งต่างๆ เพื่อการจัดพิธีการศพแก่ผู้เสียชีวิต จากโควิด 19 รวมทั้งประชาชนที่มาทำบุญกราบไหว้ ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ปางถือกระบอง ท้าวโชคดี และท้าวปลดหนี้ ปางถือกระดานชนวน มีแห่งเดียวในประเทศไทย และกราบสัการะขอพรองค์พระเจดีย์เก่าแก่ สมัยสมเด็ดพระนเรศวรมหาราช กับขอพรช้างพลาย มีช้างสีชมพูเป็นช้างคู่บาร มีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

            ด้านพระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย เปิดเผยว่าทางวัดเถรพลาย ได้จัดโครงการสวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี ให้กับผู้ยากไร้ มากว่า 10 ปี แล้ว กระทั้งช่วงสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ติดเชื้อจากโควิด 19 จำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางวัดเถรพลาย จึงได้รับเผาศพผู้ติดเชื้อจากโควิด19 ฟรี ขณะนี้ทางวัดเถรพลายได้เผาศพผู้เสียชีวิตโควิด19 ไปแล้ว กว่า 160 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งในการประกอบพิธีเผาศพโควิด 19 แต่ละราย จะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการ ประกออบด้วย ค่าโลงศพ ค่ารถบรรทุกศพ ค่าน้ำมันเผาศพ ค่าสัปเหร่อ แม้กระทั่งค่าโกศใส่อัฐิ ทางวัดจะจัดเตรียมเอาไว้ให้ด้วย รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายเผาศพ แต่ละรายประมาณ 8,500-9,000 บาท ซึ่งทางวัดก็จะได้เงินที่นำมาใช้จ่ายในการเผาศพโควิด19 จากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมทำบุญ มากราบไหว้ ขอพรหลวงพ่อโต หลวงพ่อสีชมพู ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวโชคดี และท้าวปลดหนี้ มีแห่งเดียวในประเทศไทย และสิ่งศักดิ์ภายในวัด ขณะที่ทางญาติผู้เสียชีวิต จากโควิด 19 เปิดเผยว่าตามที่ทางวัดเถรพลาย มีโครงการโครงการสวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี ศพผู้ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และยังสงเคราะห์ ดำเนินการเผาผู้เสียชีวิต จากโควิด 19 ฟรีด้วย เป็นโครงการที่ดีได้ช่วยเหลือประชาชน ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด 19 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญร่วมเข้าโครงการสวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี และเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19 ฟรี กับทางวัดเถรพลาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด สามารถทำบุญได้โดยตรงที่วัดเถรพลาย หรือบริจาคโดยผ่านบัญชีวัดเถรพลาย ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก เลขที่บัญชี 980 757 2827 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ f วัดเถรพลาย โทร 080-2658665

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!