สุพรรณบุรี-เสธหมึกมอบประกาศนียบัตรผู้อบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

สุพรรณบุรี-เสธหมึกมอบประกาศนียบัตรผู้อบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี

เสธหมึกมอบประกาศนียบัตรผู้อบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

            ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ระดับนานาชาติ หลักสูตร “BMX Elite National Commissaire Course” มีพลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานฯกล่าวรายงาน ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้สุพรรณบุรีพลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวว่าโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ระดับนานาชาติ หลักสูตร “BMX Elite National Commissaire Course” ซึ่งการอบรมหลักสูตรดัง กล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และสิ้นสุดการอบรมในวันนี้ รวมระยะเวลา 5 วันมีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรม จำนวน 15 คน ซึ่งระหว่างการอบรมผู้ตัดสิน ที่เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ และเข้าใจถึงประโยชน์ ทักษะประสบการณ์ จาก Mrs. Beatrice Alfred Lajawa (เบตริซ อัลเฟรด ลาจาวา) วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) มาเลเซีย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินตามวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

            พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวให้โอวาทและชื่นชมผู้เข้ารับการอบรม ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนน หลักสูตร หลักสูตร “BMX Elite National Commissaire Course” (บีเอ็มเอ็กซ์ อีลิท เนชั่นแนล คอมมิสแชร์ ครอส) ว่าผมขอชื่นชมในความตั้งใจของพวกท่านทั้งหลายที่ใช้ห้วงเวลาของการอบรมตักตวงความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพของพวกท่านในการตัดสินกีฬาจักรยานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นแนวนโยบายของผม และยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่จะพัฒนากีฬาจักรยานของประเทศในทุกมิติ เพื่อให้มีความทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ผมหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ไปใช้ได้จริงในการตัดสิน รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่การอบรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งการจัดอบรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!