อบจ.นครสวรรค์ พร้อมตั้งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

อบจ.นครสวรรค์ พร้อมตั้งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             อบจ.นครสวรรค์ พร้อมตั้งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด

              เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นาย อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับ อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำฯ เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด โดยที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางด้านนกน้ำ สัตว์น้ำ ทั้งยังมีความจำเป็นต่อประชาชนบริเวณโดยรอบของบึงบอระเพ็ด ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันระบบนิเวศน์ หายไปเกือบ 40-50% ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรทางประมง พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช บางชนิดเริ่มสูญพันธุ์ อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา กล่าวว่า “ เรื่องนี้น่าสนใจและเป็นความคิดที่ดีสำหรับการทำศูนย์วิจัย แต่จะต้องคำนึงถึงสถานที่ ด้านการรักษาสัตว์น้ำ จำเป็นต้องตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจฮอร์โมน เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรค การผสมพันธ์ุ การเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ จะขอนำเรื่องเข้าเสนอทางสภามหาวิทยาลัยก่อน และจะทำโครงการเสนอขั้นตอน วิธีการให้ชัดเจน เนื่องจากต้องใช้บุคลากรหลายฝ่ายในการตั้งศูนย์วิจัย ”

               นายก อบจ. กล่าวว่า “ที่ผ่านมาทางบึงบอระเพ็ด ยังไม่มีงานวิจัย ใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งงานด้านทางวิชาการเราเป็นไปได้น้อย ถ้าหากทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำฯ สนใจในด้านการศึกษาวิจัย ทาง อบจ. ยินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย สร้างความร่วมมือในการทำงาน ร่วมถึงศูนย์การเรียนให้แก่ประชาชนและผู้ให้ความสนใจ เพื่อสร้างความตระหนักในระบบนิเวศน์ไปด้วย และอยากให้มีวิธีการขยายพันธุ์ปลา โดยเฉพาะ ปลาเสือตอ ปลากระเบน และจระเข้สีเหลือง เพราะใกล้จะสูญพันธุ์ ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!