สตูล-ลังกาวีพร้อมแล้วเตรียมเปิดเมืองเชื่อมโยงทั้ง2ประเทศเริ่มปฐมกฤษ 1 ตคนี้

สตูล-ลังกาวีพร้อมแล้วเตรียมเปิดเมืองเชื่อมโยงทั้ง2ประเทศเริ่มปฐมกฤษ 1 ตคนี้

 

ลังกาวีพร้อมแล้วเตรียมเปิดเมืองเชื่อมโยงทั้ง2ประเทศเริ่มปฐมกฤษ 1 ตคนี้

              นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล พร้อมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.สตูล ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของต่วนนาซารุสดิน มุตตอลิฟ ซีอีโอหรือหัวหน้าองค์การลาด้าของลังกาวีประเทศมาเลเซีย เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจ.สตูลและเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรม เบย์วิว เกาะลังกาวี จ.สตูล โดยทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองเชื่อมโยงกันเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ฝ่าย

               นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล กล่าวว่า ได้มาประชุมใน 3 หัวข้อหลักคือ เรื่องท่องเที่ยว ส่งสินค้าเข้าออกและเรื่องแรงงาน โดยเราจะเริ่มรีสตาร์ทใหม่ ความพร้อมของการเดินเรือสตูล-ลังกาวีด้วยเรือเฟอร์รี่ น่าจะมีความพร้อมในวันที่ 1 ต.ค.65 จะมีการเริ่มวิ่งเที่ยวปฐมฤกษ์ โดยเริ่มแรกจะอยู่ที่วันละ 1 เที่ยว(ไป-กลับ) เพื่อให้ความเชื่อมโยงของ 2 ประเทศกลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่การเดินทางต้องว่างเว้นมานานกว่า 2 ปีด้วยสถานการณ์โควิด จึงมาเพื่อปรับกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันเหมือนในอดีต เรื่องที่2คือเรื่องแรงงาน มีแรงงานจากสตูลและจากไทย 9 ประเภทที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย จึงได้ขอให้ลังกาวีมีการอลุ่มอล่วยหรืออำนวยความสะดวกให้ในบางส่วน และเรื่องที่ 3 คือการเชื่อมโยงเป็นเมืองคู่แฝดจีโอปาร์ค เพราะลังกาวีและสตูลเป็นเมืองโกบอลจีโอปาร์คเหมือนกัน จึงเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยในอนาคตทางลังกาวีจะเดินทางมาเยี่ยมและมีการประชุมเชื่อมโยงเรื่องจีโอปาร์คกับจ.สตูล คาดว่าการเดินทางหารือร่วมระหว่างจ.สตูลและเกาะลังกาวีของมาเลเซียจะส่งผลให้กระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะ 3 เรื่องหลักส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศได้ดียิ่งขึ้น………..

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!