อุดรธานี – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

อุดรธานี – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

            วันที่ 15 ส.ค.65 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้สั่งการมอบหมายให้ คณะผู้บริหารฯ ส.อบจ.อุดรธานี ในแต่ละเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองไชยวาน บ.ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ขันธวิชัย ส.อบจ.อุดรธานี อ.ไชยวาน มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด 51 แหล่งน้ำ จำนวน 1,588,680 ตัว ในพื้นที่ ต.ไชยวาน ต.โพนสูง ต.หนองหลัก ต.คำเลาะ

จุดที่ 2 นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด ณ หนองสองห้อง บ.หนองสองห้องใต้ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายเดชฤทธิ์ โทหา ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านดุง เขต 3 นางเอ็นดู สำรวมรัมย์ ประมง อ.บ้านดุง มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด 51 แหล่งน้ำ จำนวน 2,363,320 ตัว ในพื้นที่ ต.บ้านดุง ต.นาคำ ต.นาไหม ต.บ้านชัย

จุดที่ 3 นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย นายสมชาย ชินคำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุดจับ เขต 2 ณ หนองแวงคำ บ.หนองแวงคำ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กรรมการแหล่งน้ำฯ เข้าร่วม ซึ่งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ชนิด 45 แหล่งน้ำ จำนวน 1,730,480 ตัว ในพื้นที่ ต.กุดจับ ต.ตาลเลียน ต.เมืองเพีย ต.ขอนยูง

                นายวิเชียร ขาวขำ กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สร้างความรักความสามัคคี ในชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ของ อบจ.อุดรธานี ประมง จ.อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน จ.อุดรธานี ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารสร้างโปรตีนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลานวลจันทร์ ปลากดเหลือง ปลาสวาย ปลากะโห้ และปลาบึก รวมถึงวิธีการเลี้ยงดู และส่งเสริมเป็นอาชีพก่อเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!