สระแก้ว – เทศบาลตำบลบ้านด่าน จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สระแก้ว – เทศบาลตำบลบ้านด่าน จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

 เทศบาลตำบลบ้านด่าน จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร้อยตรีเหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร้อยตรี เหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน เผยว่า ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลบ้านด่าน ผู้นำท้องที่ตำบลบ้านด่าน ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไทยสามารถ นำโดย นางอุมาพร คงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดทำป้ายชื่อต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพันธุกรรมพืช อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!