อยุธยา – ผวจ.กรุงเก่า ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ ช่วยเหลือ ให้กับเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง

อยุธยา – ผวจ.กรุงเก่า ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ ช่วยเหลือ ให้กับเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ และติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ ให้กับเยาวชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภอบางซ้าย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!