นครสวรรค์ – รอง ผวจ.นครสวรรค์ นำชุดเคลือนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมตรวจถนนเสียหายจากน้ำท่วม

นครสวรรค์ – รอง ผวจ.นครสวรรค์ นำชุดเคลือนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมตรวจถนนเสียหายจากน้ำท่วม

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์

          รอง ผวจ.นครสวรรค์ นำชุดเคลือนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมตรวจถนนเสียหายจากน้ำท่วม ประชาชนเดือดร้อนหนักไม่สามารถสัญจรได้ สั่งการท้องถิ่นเร่งจัดสรรงบช่วยเหลือประชาขนโดยเร็ว

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายพิชัย ดำชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมคิด ขวัญดำ ปลัดอำเภอโกรกพระ นายสมพร เล็กสุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล นายสุดเขต ปรีชาจารย์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวของฐานะชุดเคลื่อนที่เร็วตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อเเก้ไขปัญหากรณีถนนชำรุดและไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

            นางพรเพชร กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 2547 อบต.ยางตาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจถนนจากแขวงทางหลวงชนบท และดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้ว ปรากฏว่าที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ถนนพังเสียหายการซ่อมแซมล่าช้า เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ประชาชนเดือดร้อนสัญจรไปมาอย่างมาก เบื้องต้นได้สั่งการให้ อบต.ยางตาลของบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำนวน 2,730,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) เพื่อซ่อมแซมถนนจุดที่ 1 เป็นระยะทาง 524 เมตร จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อซ่อมแซมถนนจุดที่ 2 มีระยะทาง 470 เมตร ใช้งบประมาณจำนวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท) และจุดที่ 3 มีระยะทาง 243 เมตร ใช้งบประมาณจำนวน 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาท) ดำเนินการซ่อมแซมทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ นอกจากนี้ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ อบต.ยางตาล จะดำเนินการซ่อมแซมถนน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนส่วนไฟฟ้าไม่ส่องสว่างให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาซึ่งแสงไฟส่งผลกระทบต่อผลผลิตทำให้ข้าวไม่ออกรวงได้ ต้องสร้างความเข้าใจโดยเร็ว.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!